Política de confidencialidade e cookies

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Responsable do tratamento

O Responsable do Tratamento correspóndese co propietario do sitio web, cuxos datos completos son: HIJOS DE RIVERA S.A.U. con CIF A15002637 e domicilio na rúa José María Rivera Corral 6, 15008 na Coruña.

Identificación do Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@hdriv.es

2. Datos tratados, fins e período de conservación

2.1 Datos tratados: Os datos suxeitos a tratamento serán diferentes dependendo das distintas seccións ou servizos postos a disposición do usuario e que este utilice, así como dos tratamentos adicionais permitidos ou autorizados polo mesmo.

 1. Datos obtidos do usuario: son os datos facilitados polo usuario no proceso de cubrir os formularios facilitados, así como a subscrición aos nosos boletíns ou newsletters. Entre estes datos están os datos de identificación e contacto, tales como o nome e apelidos e a dirección de correo electrónico, entre outros. En cada un dos formularios indicarase cales son obrigatorios e cales serán opcionais.
 2. Datos non obtidos do usuario: Durante a navegación pódense proporcionar datos como os enviados polo navegador, a dirección IP asignada polo seu provedor ou a información do dispositivo empregado.

No caso de que decidiras rexistrarte usando o teu perfil en redes sociais, estas proporcionarannos datos compartidos con elas, como xeolocalización, características persoais ou circunstancias sociais ou datos académicos e profesionais, entre outros, incluíndo datos identificativos, incluída a foto de perfil. É posible revisares a configuración das distintas plataformas sociais por se desexas revocar os permisos concedidos e, con ela, a información transmitida a través do conector social.

2.2 Finalidades: Os fins serán os seguintes:

 1. Rexistro: O usuario pode rexistrarse nunha sección específica para poder xestionar os seus gustos, preferencias e subscricións. No caso de que estean habilitadas outras seccións (tenda, descargas, etc.), coa inscrición habilitarase un acceso para xestionalas.
 2. Contacto: Empregarase o correo electrónico ou número de teléfono facilitado para o contacto para responder de xeito efectivo ás preguntas formuladas.
 3. Accións promocionais e comunicacións personalizadas: Enviadas a través dos medios escollidos polo usuario, xa sexa por correo electrónico, sistema de mensaxería, sistemas de notificación ou similares, que deben ser verificados ou aprobados previamente polo usuario.
 4. Creación dun perfil: Para determinar cales son os gustos e preferencias dos nosos usuarios, empregaremos os datos facilitados, para que poidamos personalizar os nosos produtos e servizos, así como accións comerciais e de mercadotecnia que poden ter lugar mesmo nas plataformas ou redes sociais nas que o usuario ten presenza. A creación dun perfil non implicará, en ningún caso, a adopción de decisións automatizadas que produzan efectos legais ou que afecten de forma significativa ao usuario dun xeito similar.
 5. Promocións, clubs e concursos: Ao participares nalgunha das nosas actividades ou concursos, procesaremos os datos facilitados en función de cada acción promocional. En cada unha delas publicaranse as bases legais correspondentes, que proporcionarán información máis detallada sobre o tratamento de datos persoais.
 6. Compravenda de produtos (tendas): Aqueles usuarios rexistrados poderán acceder á tenda en liña, onde poden mercar os produtos e/ou servizos dispoñibles. No caso de que o proceso de compra implique a comunicación de datos ao distribuidor, informarase ao respecto durante o proceso de compra.

2.3 Conservación. O período de conservación será o seguinte

 1. Rexistro: A información proporcionada na fase de rexistro manterase sempre que o usuario manteña a súa condición.
 2. Contacto: Os datos conservaranse o tempo necesario para cumprir o propósito previsto.
 3. Accións promocionais e comunicacións personalizadas: Os datos serán procesados desde o
  momento en que o usuario preste o seu consentimento ata a retirada do mesmo, que se pode
  conceder tantas veces como se desexe. En cada comunicación, o usuario atopará un
  procedemento gratuíto e accesible para xestionalo.
 4. Creación dun perfil: Os datos serán procesados a partir do momento en que o usuario dea o seu consentimento e ata a retirada do mesmo a través do mecanismo de cada rede social, poñéndose en contacto co Comité de Privacidade ou a través do enlace no apartado “A miña conta ”.
 5. Promocións, clubs e concursos: Manteremos os datos mentres dure a actividade e conservaranse durante o tempo estritamente necesario para atender a posibles reclamacións ou o prazo establecido pola lei.
 6. Compravenda de produtos (tendas): gardarase a información para o cumprimento das obrigas contractuais, así como as relacionadas coa contabilidade e fiscalidade. Tamén se manterán coa fin de atendermos posibles reclamacións de clientes e consumidores.

3. Lexitimación do tratamento

Segundo os tratamentos realizados no sitio web, informamos a continuación das bases de
lexitimación de cada un deles:

 1. Execución dun contrato: Utilizaranse os datos rexistrados no proceso de rexistro, compra ou aqueles facilitados para a participación nunha actividade promocional.
 2. Consentimento: Obterase debidamente para a elaboración do perfil, o envío de boletíns e novas, así como para dar unha resposta puntual a todas aquelas cuestións ou preguntas formuladas polos Usuarios.
  O consentimento sempre será revogable e poderá retirarse en calquera momento. Cómpre lembrar que é posible regular o consentimento outorgado nas plataformas sociais escollidas polo usuario.
 3. Interese lexítimo: Corresponderá ao lexítimo interese do Titular o envío de comunicacións comerciais, segundo os gustos e intereses dos usuarios e os datos obtidos da navegación.

4. Exercicio de dereitos

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se se está procedendo ou non ao tratamento de algún dos seus datos persoais. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa eliminación cando, entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poden solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso só os gardaremos para o
exercicio ou defensa de reclamacións.

Para iso, os usuarios poderán enviar unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos, Rúa José María Rivera Corral, 6 15008, A Coruña, ou ao enderezo de correo electrónico protecciondedatos@hdriv.es, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente. Dita información aparece no encabezado deste documento, onde se identifica o responsable de protección de datos.

Como método de xestión adicional, os usuarios, desde a sección “A miña conta”, accesible desde calquera sitio de Hijos de Rivera con inicio de sesión integrado, poderán xestionar a súa privacidade e decidir os medios a través dos cales desexan recibir comunicacións ou os tipos de comunicacións que queren recibir. Desde esta mesma sección tamén poden desconectar a súa conta dunha rede social.

Aqueles usuarios que o desexen, poden presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, accesible desde (https://sedeagpd.gob.es).

5. Destinatarios e cesións

Para cumprir os fins indicados nesta Política de Privacidade, podemos apoiarnos en terceiros, provedores no seu caso de servizos tecnolóxicos, de servizos relacionados co servizo de atención ao cliente e mercadotecnia e publicidade.

Non está previsto a realización de transferencias internacionais de datos fóra do ámbito da Unión Europea.

Os datos empregados no proceso de compra da tenda “Estrella Galicia Store” deberán ser comunicados a Move (Move Estrella Galicia Digital, SL, B70605043, con enderezo na rúa Jose
María Rivera Corral 6 15008 A Coruña (A Coruña), empresa encargada de xestionar e procesar os pedidos.

POLÍTICA DE COOKIES

Unha cookie é un ficheiro que se descarga ao dispositivo do usuario cando accede a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se realiza dende o devandito equipo.

Neste sitio utilízanse as seguintes cookies que se detallan a continuación:

Para desactivar o uso de cookies ou modificar a súa configuración, debe acceder á configuración do seu navegador web. Adxuntamos, a modo de información, unha ligazón á documentación dos navegadores máis utilizados. Os datos de navegación de Google Analytics conservaranse mantendo o histórico.

 • Internet Explorer: Faga click aquí
 • Chrome: Faga click aquí
 • Mozilla Firefox: Faga click aquí
 • Apple Safari: Faga click aquí